Maatregelen rijschoolhouders Check vooraf:

De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met enee' beantwoord, dan kan de les starten.

Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)

- In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten ? de leerling en de rijinstructeur.

Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.

Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.

- Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

- Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm. - Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

- Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto; - Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken,

Maatregelen rijinstructeurs:

o De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

o Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

o Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten? - Worden hier beide vragen met enee' beantwoord, dan kan de les starten.

- Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. - Schud geen handen.